ZIEK ZIJN EN SPORTEN

Wanneer mag je niet sporten? Ziekte (verkoudheid, koorts, buikpijn, )


Je sport beter niet:

  • als je je in het algemeen slecht voelt (malaise)
  • als je (ergens) pijn hebt
  • als je pijnstillers moet nemen (bij voorkeur enkel op voorschrift!)
  • als je koorts hebt

Lichaamsbeweging of sport met een chronische ziekte kan wel en is vaak zelfs heilzaam, op voorwaarde dat je het in overleg met je arts doet. Maar het is niet mogelijk een onbehandeld spier- of gewrichtsprobleem, een flinke verkoudheid, griep, keelontsteking, pijn op de borst of een andere acute medische aandoening “weg te sporten”. Aanvankelijk kan dat nochtans zo lijken, doordat hormonale effecten van inspanning je ziektesymptomen soms tijdelijk maskeren; maar achteraf krijg je de rekening alsnog gepresenteerd, met een ziektetoeslag erbovenop. Ziek sporten beperkt bovendien je concentratie- en coördinatievermogen, wat je risico op een blessure verhoogt.

 

Hoewel gezond sporten je afweer op de lange termijn versterkt, kan een zware inspanning of een intensieve trainingsperiode je afweer tijdelijk juist onder druk zetten, onder meer doordat hevige inspanning vaak microscopische (subklinische) spierschade veroorzaakt die met ontstekingsreacties gepaard gaat. Voor iemand die gezond is en genoeg rust, kan dat geen kwaad, maar dat ligt anders als je al iets anders onder de leden hebt. Zo zijn er steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat sporten met koorts of kort na een koortsperiode ronduit gevaarlijk kan zijn. Je loopt dan het risico dat een relatief banale virale infectie de hartspier aantast en myocarditis veroorzaakt, wat desastreuze gevolgen kan hebben. Hoe groot dat risico is, staat nog niet vast, maar uit voorzorg raden we sporten en andere vormen van matige tot intensieve lichaamsbeweging af tijdens koortsdagen plús een even groot aantal koortsvrije dagen. Dus als je 3 dagen koorts hebt gehad, dan mag je pas na 3 koortsvrije dagen (op dag 7 na de start van de koorts) opnieuw aan de slag.

 

Als je objectief géén koorts hebt en de symptomen zich beperken tot lichte spierstijfheid of tot het hoofd (met wat genies of gesnotter), dan kan lichte tot matige inspanning wellicht weinig kwaad en voel je je na afloop mogelijk zelfs beter.

 

Laat je zeker niet opjagen door de vrees om tijdens het uitzieken te veel van je conditie te verliezen. Als je ervoor regelmatig hebt getraind, dan daalt je prestatievermogen pas significant na enkele weken inactiviteit. Wellicht ben je in dat geval ook bij een arts geweest en kan die jou adviseren. In elk geval moet je na een periode zonder training (door welke oorzaak dan ook) je inspanningen weer geleidelijk opbouwen. Tracht eventueel conditieverlies dus niet in te halen door meteen vaker, langer of harder te gaan trainen. Mensen die niet naar hun lichaam (of hun arts) luisteren en ondanks manifeste ziekte gewoon doortrainen, lopen het risico maandenlang uit te vallen en het effect van al hun trainingsarbeid pas echt te verliezen.

Contacteer ons Privacy Cookies Gebruiksvoorwaarden