REVALIDATIE

Hoe geraak je mentaal klaar na een blessure of operatie om opnieuw te beginnen sporten?


De meeste sporters zijn na een eenmalige blessure of operatie mentaal veel sneller terug in vorm dan lichamelijk. Veel sporters staan na een blessure zelfs te popelen om de draad van de normale trainingen en competitie weer op te pakken. Raken sporters echter vaak geblesseerd, dan lopen ze ook mentaal littekens op en kunnen ze depressief worden, met name als het om dezelfde blessure gaat.

 

Het belangrijkste na een blessure of operatie is beseffen dat revalidatieoefeningen goed kunnen uitvoeren iets anders is dan weer normaal kunnen trainen, laat staan in optima forma kunnen deelnemen aan wedstrijden. Neem jezelf dus voor om niet op basis van je eigen indrukken over te gaan tot de orde van de dag, maar op basis van deskundig medisch advies. Stel je er geestelijk op in dat de revalidatie zo lang zal duren als de arts nodig acht, en dat je die herstelperiode in geen geval mag verkorten om alsnog een bepaalde wedstrijd te halen.

 

In de ideale wereld leidt revalidatie tot supercompensatie en geeft de begeleidende arts of fysiotherapeut pas groen licht wanneer (het getroffen lichaamsdeel van) de sporter sterker is dan vóór de blessure of operatie. In de praktijk gaan sporters vaak te vroeg opnieuw voluit, waardoor ze hervallen en in een vicieuze cirkel belanden. Op dat moment krijgen ze mentaal een enorme oplawaai.

 

Soms raken ze daar op eigen houtje niet meer uit, gaan ze “met de handrem op” of onder invloed van pijnstillers sporten, of haken ze zelfs definitief af. Het is dan zaak tijdig de hulp van een sportpsycholoog in te roepen. Mochten geblesseerde sporters even vlot naar een psycholoog gaan als naar de spoeddienst, dan zou hun dat veel ellende besparen.

 

Tips:

  • Laat een sportblessure altijd behandelen door een huisarts die jou geschiedenis kent en ervaring heeft met sportletsels, door een sportarts of door een specialist naar wie je werd doorverwezen.
  • Volg strikt het revalidatieadvies en de oefeningen van de arts of fysiotherapeut met wie de arts samenwerkt
  • Het kan clubsporters helpen een deel van je revalidatie op de club af te werken, na overleg met de trainer en de behandeld arts of fysiotherapeut. Zo hou je contact met de sportmakkers en je sportomgeving.
  • Ga pas opnieuw voluit als de arts daar groen licht voor heeft gegeven.
  • Laat je door niemand onder druk zetten om te vroeg de normale trainingen of wedstrijden te hervatten. Verstandige trainers dringen daar sowieso niet op aan.
  • Luister nadat je groen licht hebt gekregen goed naar je lichaam. Ga bij de eerste symptomen van een terugkerende klacht meteen naar je arts.
  • Sporten met pijn is niet oké. Pijn is altijd een signaal dat er iets mis is. Neem nooit op eigen initiatief pijnstillers om te kunnen blijven sporten, ook niet als die medicijnen vrij te koop zijn. Gaat de pijn niet vanzelf over, ga dan naar ja arts. In uitzonderlijke gevallen kan het voor profsporters verdedigbaar zijn om (tijdelijk) met pijnstillers te sporten, maar alleen onder controle van een arts.
  • Laat je bijstaan door een sportpsycholoog als de mentale impact van een blessure te zwaar is.

 

In sommige gevallen kunnen sporters na een blessure of operatie de normale draad nooit meer opnemen zonder hun gezondheid op de lange termijn in het gedrang te brengen. Meestal kunnen ze dan nog wel een andere sport beoefenen, of dezelfde sport op een lager niveau. Ook in dat geval kan een sportpsycholoog nuttige diensten bewijzen om te voorkomen dat mensen in een depressie belanden.

Contacteer ons Privacy Cookies Gebruiksvoorwaarden