GEZOND SPORTEN

Home > Gezond Sporten > Starten met sporten > Tien basisregels voor beginners > Check of een sportmedisch onderzoek nuttig of nodig is

Check of een sportmedisch onderzoek nuttig of nodig is


Vul de vragenlijst in op www.sportkeuring.be en bespreek je sportplannen met je huisarts of sportarts. Ga samen na hoe je een oefenschema kunt opstellen. Vraag de arts hoe je symptomen van sportgerelateerde medische problemen kunt herkennen en wat je in dat geval moet doen.