Lights

Bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen

Studies wijzen uit dat bewegingsprogramma’s tijdens en na een behandeling goed worden verdragen en veilig zijn. Er kunnen bijwerkingen optreden maar met de juiste voorzorgsmaatregelen, extra advies en aanpassingen kunnen de programma’s meestal worden voortgezet.

Hematologisch

 

 

Aanbevelingen met betrekking tot aanpassingen aan de frequentie, de duur en de intensiteit

 

Voorzorgsmaatregelen

Anemie (te laag aantal rode bloedcellen of te laag hemoglobine) leidt tot verlaagd zuurstoftransport. Symptomen zijn algemene zwakte, vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, bleke huidskleur, verminderde eetlust en slaapproblemen.

Aërobe training:

 • Voorkeur gaat uit naar dagelijkse frequentere en korte oefenmomenten, opbouwend naar >20’, minstens 3-4 dagen per week.

Supervisie wordt aanbevolen.

 • Monitor de intensiteit van de training a.d.h.v. de Borgschaal of dyspnoe-schaal, beter dan a.d.h.v. de hartfrequentie.
 • Lange continue inspanningen kunnen oncomfortabel zijn en leiden tot een lagere compliance.
 • Verlaag de absolute intensiteit overeenkomstig de symptomen.

Thrombocytopenie (te laag aantal bloedplaatjes) verlaagt de bloedstolling en verhoogt het risico op ernstige bloedingen.

Aërobe training:

 • Voorkeur gaat uit naar fietsen op een hometrainer of water-activiteiten.

Krachttraining:

 • Voorkeur gaat uit naar vaste toestellen.

Supervisie wordt aanbevolen.

 • Vermijd activiteiten met een hoger valrisico of met een hoger risico op een contacttrauma. Bv. activiteiten waarbij evenwicht en/of coördinatie belangrijk zijn (bv. wandelen op een loopband of fietsen voor ouderen of mensen met perifere neuropathie) en contactsporten.
 • Vermijd het risico op impact of extreme druk wanneer gebruik gemaakt wordt van toestellen, en sterke bloeddrukverhogingen (Valsalva maneuver).
 • Wees bedacht op bloedingen.

Neutropenie (te laag aantal neutrofielen) kan leiden tot een verstoorde immuniteit en verhoogt de vatbaarheid voor bepaalde types van infectie.

Aërobe training en krachttraining:

 • Voorkeur gaat uit naar een matige intensiteit
 • Hanteer een goede hygiëne zoals frequent handen wassen, schoonmaken van materiaal voor gebruik, een eigen oefenmatje gebruiken, drukke momenten op publieke plekken vermijden, contact met zieke mensen vermijden.
 • Een thuisprogramma kan worden overwogen. Schenk hierbij aandacht aan het opvolgen van de trainingsintensiteit (bv. door een hartslagmeter).
 • Vermijd activiteiten met een hoge intensiteit tijdens neutropene periodes. Activiteiten met een hoge intensiteit kunnen leiden tot een daling van het aantal witte bloedcellen of functioneren ervan.

(Hayes et al, 2019)