Lights

Protocollen ter ondersteuning van een verantwoorde heropstart

Om tot een verantwoorde en veilige heropstart van fase 2 te komen, werkten we vanuit de klankbordgroep verschillende gedragscodes en protocollen uit. Deze gedragscodes en protocollen worden opgemaakt op generiek niveau en kunnen integraal overgenomen worden door sportorganisaties, lokale besturen, infrastructuurbeheerders, … of kunnen als leidraad dienen bij het uitwerken van de eigen specifieke gedragscodes en protocollen. In het kader van goed bestuur wordt het aanbevolen om een sportspecifieke doorvertaling te maken van deze protocollen. Concrete specificaties eigen aan de sport worden hierbij op een verantwoorde en gefundeerde wijze gemotiveerd. Deze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de regels bepaald in de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit.

Sporters

Deze richtlijnen gelden voor sportende tieners en volwassenen die, tijdens de periode waarin social distancing onverminderd van kracht blijft, deelnemen aan een georganiseerde
sportactiviteit.

                                         ALGEMENE REGELS

 • Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.

 

VOORBEREIDING THUIS
Alleen na afspraak

 • Ga alleen naar een sportclub voor een geplande activiteit.
 • Laat tijdig weten dat je aanwezig zult zijn.

Kleding en materiaal

 • Trek je sportkleren al aan, want de kleedkamer van je club is gesloten.
 • Neem kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent.
 • Wil je een drankje, neem het dan mee. De kantine is dicht.
 • Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen.
 • Ontsmet je eigen sportmateriaal.

Hygiëne

 • Houd er rekening mee dat de toiletten niet op elke accommodatie toegankelijk zullen zijn.
 • Was je handen 20 seconden met water en zeep.

Vervoer

 • Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
 • Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan sporten of niet op de sportlocatie blijven wachten.

OP DE SPORTLOCATIE
Aankomst

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan.
 • Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden.

Hygiëne

 • Was je handen met water en zeep of ontsmet ze.
 • Droog ze met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
 • Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag aanraken en als handschoenen het sporten niet bemoeilijken.
 • Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal: fiets, bal, racket, bat, sport(hand)schoenen, hesje, …
 • Gebruik alleen gedeeld materiaal (toestel, sportmat, bal…) als dat schoongemaakt is. Reinig en desinfecteer het desnoods zelf met wegwerpdoekjes, ontsmettingsspray, ...
 • Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.

Contactloos sporten

 • Sport met zo weinig mogelijk verschillende mensen die geen huisgenoten zijn. Je mag alleen samen met maximaal 2 niet-huisgenoten sporten. Dat moeten steeds dezelfde mensen zijn.
 • In georganiseerd verband mag je wel in beperkte groep sporten op voorwaarde dat de social distancing-regels, namelijk 1,5 meter afstand houden, worden gerespecteerd. Deze groep mag niet meer dan 20 personen bevatten, inclusief sportbegeleiders.
 • Doe alleen oefeningen en bewegingen waarbij je 1,5 meter afstand houdt en aanraking niet mogelijk is.
 • Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. Volg de instructies van de
 • trainer of de organisatie.

NA HET SPORTEN

 • Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het desnoods zelf.
 • Was of desinfecteer je handen.
 • Douch niet op de sportlocatie.
 • Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen.
 • Ontsmet je eigen sportmateriaal.

 

Download de pdf.