Lights

Start 2 Run

 

Een persoonlijk opbouwend trainingsschema is een van de belangrijkste aandachtspunten om blessures te voorkomen en je sportieve prestaties te gaan verbeteren. Zowel sportspecifieke activiteiten als letselpreventieve activiteiten dienen geleidelijk aan opgebouwd te worden.

  • Algemeen kunnen we stellen dat het goed is om één dag training af te wisselen met 1 à 2 dagen rust en dus twee tot vier keer in de week te trainen.
  • Een leidraad om de geleidelijke opbouw in trainingsbelasting te controleren is de “10% regel”. Deze regel stelt dat wanneer de wekelijkse trainingsbelasting (het product van trainingsduur en – intensiteit) de 10% overschrijdt, het risico op het oplopen van sportletsels enorm toeneemt.
  • Geef je lichaam de tijd om zich aan te passen aan een nieuwe belasting; bij beginnende sporter is het belangrijk eenzelfde training enkele malen te herhalen alvorens verder op te bouwen


    Legende:
    ' = Minuten 
    " = seconden


Contacteer ons Privacy Cookies Gebruiksvoorwaarden