UPDATE 27 juli - Sportsector schakelt versnelling hoger met verstrengde maatregelen

Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigt samen met de sector verstrengde maatregelen aan om de verspreiding van het virus maximaal te beperken. Publiek zal bij zowel indoor als outdoor sportactiviteiten- en wedstrijden niet toegelaten zijn. “We kregen verschillende vragen vanuit de sportsector of wedstrijden al dan niet zouden kunnen doorgaan nu het coronavirus weer aan terrein wint”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters.”

Nog voor de officiële afkondiging van de lockdown in maart, nam het Vlaamse sportveld op eigen houtje ingrijpende maatregelen. Ook vandaag weer wil het brede Vlaamse sportveld, in het licht van de sterke heropflakkering van het virus, proactief verantwoordelijkheid opnemen.

Concreet beslisten de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen en Sport Vlaanderen samen met Vlaams minister van Sport Ben Weyts dat:
1. alle sportactiviteiten en -wedstrijden vanaf morgen alleen kunnen plaats vinden achter gesloten deuren, zonder publiek en dit zowel voor de professionele als amateursectoren
2. alle organisatoren van indoor sportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren
3. een draaiboek ‘code Oranje’ werd uitgewerkt dat op elk moment in werking gesteld kan worden. Dit scenario omvat o.a. de stopzetting van alle sportactiviteiten indoor en outdoor met fysiek contact, afstandsregels tussen sporters onderling en tussen sporters en begeleiders (minimaal 1,5 meter) behalve voor kinderen tot en met 12 jaar, geen competitiesport waar fysiek contact niet vermeden kan worden enz.. Wekelijks wordt samengezeten om de vinger aan de pols te houden en desgevallend snel te schakelen en extra maatregelen te nemen.

Voor alle sporttakken en ook de sportkampen werden reeds eerder in detail protocollen opgesteld met heel wat maatregelen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen sporten. Ook deze protocollen werden opgemaakt in samenspraak met een klankbordgroep vol partners uit de brede sportsector: de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen, Sport Vlaanderen en minister Weyts. Ze blijven, met aanvulling op grond van bovenstaande maatregelen, gehandhaafd en zijn allen te consulteren via www.sport.vlaanderen

De Vlaamse sportwereld kijkt uit naar de besluitvorming van de Veiligheidsraad maar wenst alvast uitdrukkelijk voorafgaand haar solidariteit te uiten ten aanzien van de volledige samenleving. In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, wenst de Vlaamse sportwereld gezamenlijk haar verantwoordelijkheid op te nemen.
We bieden de Vlaming nog steeds voldoende perspectief om in deze moeilijke tijden hun favoriete sport te kunnen beoefenen maar wel veilig voor henzelf en voor de hele samenleving.

Sporten is en blijft gezond!

 

 

UPDATE 3 juni - Nieuwe versoepeling vanaf 8 juni.

Op de Veiligheidsraad van woensdag 3 juni zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die zullen ingaan vanaf maandag 8 juni. Veel kan weer, maar nog niet alles.

Die nieuwe maatregelen in een notendop:

 • alle maatregelen die tot nog toe voor buitensporten golden, gelden vanaf 8 juni ook voor indoorsporten:
 • in georganiseerd verband mag je sporten met een groep van maximaal 20, zolang je de social distancing-maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast, net zoals het gemeenschappelijk sportmateriaal;
 • -12-jarigen moeten de afstandsregels niet respecteren, zij mogen opnieuw vrij spelen en sporten;
 • sporten in wedstrijdverband kan weer, zolang er geen contact is tussen de spelers;
 • de fitnesscentra kunnen weer open.

 

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die gelden vanaf 8 juni

Na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 3 juni maakte premier Wilmès nieuwe en verregaande versoepelingen vanaf 8 juni bekend, ook om te sporten. Zo is het volgende toegestaan bovenop de eerder genomen beslissingen:

regelmatige trainingen en lessen kunnen nu ook indoor (niet meer uitsluitend in de buitenlucht), op voorwaarde dat:

 • die geen fysiek contact impliceren,
 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden, zoals in een club of vereniging,
 • ze in een groep van maximum 20 personen plaatsvinden,
 • er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is, en
 • er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.

 

Alle info hieromtrent is terug te vinden op de website van Sport Vlaanderen.

 

 

UPDATE 16 mei - Weer meer sport mogelijk!

Brussel, 15 mei 2020 – De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er vanaf maandag 18 mei opnieuw meer sportbeoefening is toegestaan. Daaraan zijn wel nog heel wat voorwaarden verbonden. Een klankbordgroep van de sportsector, bestaande uit vertegenwoordigers van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), De Vlaamse Sportfederatie (VSF), Gezond Sporten Vlaanderen, de Sport- en keuringsartsen (SKA), de FitnessOrganisatie, Sport Vlaanderen en het kabinet van Vlaams minister van Sport, Ben Weyts, vertaalde de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in een leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector. Er werden ook specifieke protocollen ontwikkeld op maat van de verschillende belanghebbenden (sportaanbieders, gemeenten, bestuurders, sporters, G-sporters, trainers, ouders en vrijwilligers). 

 

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die gelden vanaf 18 mei

Na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13 mei maakte premier Wilmès nieuwe versoepelingen vanaf 18 mei bekend, ook om te sporten. Zo is het volgende toegestaan bovenop de eerder genomen beslissingen:

 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht, op voorwaarde dat:
  • die geen fysiek contact impliceren,
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden, d.w.z. enkel georganiseerd door een club of vereniging,
  • ze in een groep van maximum 20 personen plaatsvinden,
  • er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is, en
  • er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.
 • ritten te paard en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters

 

Eerder werden al deze beslissingen met betrekking tot sport genomen:

 • Alle sportwedstrijden zijn tot 31 juli geannuleerd
 • Je mag buiten sporten en bewegen met twee andere, steeds dezelfde personen met wie je niet onder hetzelfde dak woont. Uiteraard neem je de social distancing in acht evenals de nodige handhygiëne vóór en na het sporten. Ook het sportmateriaal moet vóór en na het sporten proper gemaakt worden. Niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis is weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden.
 • Kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties gesloten. Toiletten mogen open zijn, bij voorkeur zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen.
 • Verhuur of verkoop van sportmateriaal is weer toegestaan.

 

De volledige leidraad voor de heropstart kan u HIER terugvinden.

 

 

UPDATE 2 mei: PERSMEDEDELING VLAAMSE SPORTSECTOR

Vanaf 4 mei meer buitensport mogelijk

 

Vanaf 4 mei is er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk, onder enkele duidelijke voorwaarden. Na advies van de GEES en overleg met de sportsector wordt meer buitensport toegelaten, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met afstand en hygiëne en met telkens maximaal 2 dezelfde sportievelingen die niet onder jouw dak wonen. De sportsector is tevreden met de stapsgewijze heropstart en zal al het mogelijke doen om Vlamingen de kans te geven om op een veilige en gezonde manier te sporten en te bewegen. “Tot nu toe werd onze bewegingsvrijheid beperkt tot wandelen, fietsen, joggen of skeeleren”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Zo wordt stap voor stap, geleidelijk aan wat meer perspectief gegeven voor sportactiviteiten. We willen met z’n allen sneller vooruit maar de terechte adviezen van gezondheidsexperten en virologen houden ons nog met de voeten op de grond.”

 

Concreet mag je nu buiten sporten en bewegen met inachtneming van social distancing en uiteraard met de nodige handhygiëne vóór en na het sporten. Ook het sportmateriaal moet vóór en na het sporten ontsmet worden. “Op deze manier worden niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden.”

Voorlopig blijven de kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties gesloten. Toiletten zullen open mogen gaan, bij voorkeur zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen. Verhuur of verkoop van sportmateriaal wordt niet toegestaan.

“Hoe dan ook geeft deze versoepeling een nieuw perspectief aan de sportende Vlaming”, zegt Weyts. “Ook onze sportorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid op om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om op een veilige en gezonde manier te sporten en te bewegen. Daarbij moeten alle sporters maximaal de gedragsregels respecteren.” Voor alle duidelijkheid: je kan dus sporten met twee andere, steeds dezelfde personen met wie je niet onder hetzelfde dak woont.

Intussen wordt verder gewerkt aan een advies voor de Veiligheidsraad bij een mogelijke versoepeling vanaf 18 mei. Deze versoepeling is afhankelijk van de evolutie van het virus, het gedrag van elkeen van ons en de beslissingen van de federale veiligheidsraad.

De FAQ’s over recreatie en buitenactiviteiten vind je terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of op de sites van de respectieve sportorganisaties.

 

Dit persbericht wordt onderschreven door dezelfde partners die eerder de #blijfsporten-campagne ( https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/) lanceerden:

VSF, Vlaamse Sportfederatie

ISB, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

Gezond Sporten Vlaanderen

SKA, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

Sport Vlaanderen

Het kabinet van de minister van Sport, Ben Weyts

 

Update: Heropstart sportsector Fase 1 - vanaf 4 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april om de strenge coronamaatregelen stapsgewijs te versoepelen.

Vanaf 4 mei gelden de volgende richtlijnen: 

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: Tennis, golf, vissen, kayak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief

Hij maakte ook een stappenplan bekend dat voor de sportsector vanaf 4 mei in fases zal worden toegepast. 

 

Advies opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector

Dit advies werd opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector, bestaande uit volgende organisaties:

 • Sport Vlaanderen
 • De Vlaamse Sportfederatie vzw
 • Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
 • Gezond Sport Vlaanderen vzw
 • De Vereniging voor Sport en Keuringsartsen
 • De Fitnessorganisatie vzw

Onderstaande tekst geldt als begeleidende info voor sportorganisaties en lokale besturen in de doorvertaling van de federale beslissingen op hun specifieke context.

 

Wat werd beslist op federaal niveau? Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

Onderstaande beslissingen bepalen wat vanaf 4 mei is toegelaten met betrekking tot het beoefenen van sportactiviteiten.

FASE STARTDATUM  RICHTLIJNEN

1a

4 mei

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2)
 • Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: Tennis, golf, vissen, kayak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief

1b

11 mei

 • Idem 1a

2

18 mei

 • Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen
 • Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.
 • MAAR: slechts na evaluatie (moet dus nog concreet beslist worden).

?

8 juni (ten vroegste)

Wordt nog bestudeerd

 • Horeca
 • Kleinere evenementen
 • Jeugdbewegingskampen en zomerstages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien er geen expliciete wijzigingen werden aangekondigd in de beslissingen van 24 april, blijven de eerder geldende beperkingen van kracht. Volgende beslissingen regelen de randvoorwaarden die het beoefenen van sportactiviteiten terug mogelijk moeten maken:

 • Inzake toegestane verplaatsingen:
  • Het verplaatsen naar een sportinfrastructuur lijkt ons een essentiële verplaatsing om een toegelaten activiteit te kunnen uitoefenen. Hierover is echter nog geen expliciete uitspraak gebeurd. We vragen hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.
    
 • Inzake openstellen sportinfrastructuur:
  • Toegelaten voor outdoor infrastructuur, zodat activiteiten uit fase 1a kunnen beoefend worden.
    
 • Inzake openstellen kantines (horeca):
  • Blijft tot nader order verboden (zie mogelijkheid van ten vroegste 8 juni, maar wordt nog bestudeerd).
    
 • Inzake openstellen kleedkamers en sanitair:
  • Douches en kleedkamers dienen gesloten blijven
  • In toelichting Wilmes werd niet expliciet gesteld dat toiletten moeten gesloten blijven. Vanuit het waarborgen van hygiëne (o.a. handen wassen) lijkt het dan ook noodzakelijk om deze open te houden, maar met noodzakelijke extra maatregelen in functie van hygiëne. We vragen hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.

 

De algemene regels inzake social distancing en hygiëne blijven vanzelfsprekend van kracht, voor, tijdens en na de sportactiviteit.

 • Hou anderhalve meter afstand (behalve voor samenwonenden)
 • Persoonlijke hygiëne (zie affiche)

corona.JPG

 

Prioritaire vragen – extra duiding gevraagd federaal

Op basis van de huidige documenten uit de persconferentie en het persbericht dat terug te vinden is op www.info-coronavirus.be blijven nog een aantal vragen onbeantwoord. Mogelijks worden deze nog opgelost via het ministerieel besluit dat nog in opmaak is, maar wij stellen alvast volgende vragen ter verduidelijking aan de bevoegde federale instantie:

 • Voor fase 1:
  • Kan er bevestigd worden dat de verplaatsing naar de outdoor sportinfrastructuur een essentiële (en dus toegelaten) verplaatsing is om een toegelaten activiteit te beoefenen?
  • Openstellen van douches, kleedkamers en kantines is voorlopig nog verboden. Openstellen van toiletten lijkt ons wel een noodzaak in functie van handhaving hygiëne (o.a. ook handen wassen). Wij vragen bevestiging dat openstellen van toiletten bij sportinfrastructuur wordt toegelaten.
  • Er werd geen uitspraak gedaan over het gebruik van gedeeld (los en vast) sportmateriaal. Wij vragen hierover nog verduidelijking en gaan voorlopig uit van het voorzichtigheidsprincipe (zie bijkomend advies)
    
 • Voor fase 2 (en volgende)
  • Noch in de persconferentie, noch in het persbericht is voorlopig al sprake over indoorsporten en zwembaden. Wij vragen om hierover toch al een voorlopig indicatie te krijgen.
  • Er was in de federale communicatie sprake over jeugdbewegingskampen en zomerstages. Over sportkampen werd niks concreet gezegd. Wij vragen hier meer duidelijkheid over (bij voorkeur afstemmen op jeugd).
  • In het persbericht werd onder fase 2 expliciet verwezen naar ploegsporten. Dit zorgt voor onduidelijkheid ten opzichte van de communicatie tijdens de persconferentie. De specifieke vermelding van ploegsporten is beperkender dan wat in de persconferentie werd gesteld. Beter zou zijn om te praten over sporten in (beperkte) groep. Wij vragen hierover een duidelijk standpunt.

Van zodra we over deze openstaande vragen meer verduidelijking ontvangen, zullen we hierover verder communiceren.

 

Bijkomend advies

In deze fase is er nog geen duidelijkheid over het gedeeld sportmateriaal en verkiezen we om het voorzichtigheidsprincipe te hanteren en gedeeld sportmateriaal indien mogelijk te vermijden tenzij het ontsmet kan worden. We vragen hierover nog bijkomende duidelijkheid aan de bevoegde federale instantie en bevoegde virologen.

 

 

Update van 28 maart 2020 door SKA en Gezond Sporten Vlaanderen

Sport in een lus!

Na de vergadering van de veiligheidsraad op 27 maart heeft de overheid wandelaars, joggers, hardlopers of fietsers tegen de verwachtingen in géén kilometerbeperking opgelegd. Goed nieuws voor wie in besloten tijden nog lang genoeg buiten wil sporten. Toch adviseren de Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten Vlaanderen (GSV) als experten in de sportgeneeskunde om niet te ver van huis te gaan en een lus te volgen.

 

GEZOND VERSTAND ZEGEVIERT

We moeten verplaatsingen maximaal beperken en zoveel mogelijk thuisblijven, maar dat is slechts een andere manier om te zeggen dat we het risico op virusoverdracht door live-contact met anderen zo laag mogelijk moeten houden. Dáár gaat het over. Als onze overheid buitensporters een 1-1-1-beperking had opgelegd zoals in Frankrijk – maximaal 1 persoon, niet verder van 1 kilometer van huis en nooit langer dan 1 uur – dan had dat op veel plaatsen juist tot méér risicocontacten geleid. Bovendien is de overheid terecht bang dat mensen zich letterlijk opgesloten gaan voelen en thuis heibel gaan maken.

 

ZORG DAT JE BINNEN EEN UUR THUIS KUNT GERAKEN

Tien kilometer wandelen, 15 km lopen of 60 km fietsen… Het kan allemaal nog en dat klinkt sportievelingen als muziek in de oren. Toch gebiedt de overheid nog altijd om enkel “in eigen buurt” te sporten. Ook daarom herhalen SKA en GSV hun advies om je wandel-, loop- of fietsroute zo te kiezen dat je altijd binnen een uur thuis zou kunnen geraken, mocht dat nodig zijn. Een wielertoerist kan in een uur 20 tot 30 kilometer openbare weg aan. Dat is dus de maximumstraal van de lus. Daarmee kun je makkelijk een lusvormige rit van 60 kilometer maken, ook al is die straal in het echt wat kleiner doordat je niet in vogelvlucht fietst. Ook wandelaars en joggers kunnen met een lus nog veel kanten op. Heen en weer kan trouwens ook nog, maar dan zit je sneller aan dat uur om terug te keren, én het is saai.

 

WAAROM EEN LUS?

Er zijn veel goede redenen om in eigen streek te blijven door in een lus of hartvorm rond je woonst te wandelen, te lopen of te fietsen.

 1. Je respecteert je de richtlijn van de overheid om in eigen buurt te sporten.
 2. Bij een probleem (ongeval, materiaalpech, val, verstuiking, insectensteek, medicijn of gsm vergeten, een jengelend kind, dorst, vermoeidheid…) is er een grotere kans dat je nog in een redelijke tijd op eigen kracht thuis raakt of dat een huisgenoot je kan komen depanneren. Je raakt dan niet ver van huis geblokkeerd, hoeft geen beroep te doen op derden, veroorzaakt geen extra besmettingsrisico én je belast de hulpdiensten niet.
 3. Ook het omgekeerde geldt: bij een onverwacht probleem thuis, kan de sporter snel terug zijn. Je wilt het bv. als wielertoerist niet op je geweten hebben dat er thuis een probleem opduikt dat alleen jij kunt fixen doordat vrienden of familie niet mogen helpen, terwijl jij 60 km van huis bent…
 4. In eigen streek is het risico op moeilijkheden sowieso kleiner:
 • je kunt nauwelijks verloren lopen of rijden
 • je kent de verkeerssituaties
 • je weet welke drukke recreatiegebieden je moet vermijden
 • je vindt makkelijker een eenzaam plekje voor een picknick (alleen of met huisgenoten) of om uit te blazen
 • je kunt altijd een binnenweg naar huis vinden

SPORT NIET TE LANG AAN 1 STUK

Hoe afstandelijk we ook sporten, er waart een kwalijk virus rond. Dit is niet het moment om je afweersysteem extra onder druk te zetten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfs matige inspanning al nadelig kan zijn voor je immuniteit als ze te lang duurt. Wandelen is geen probleem, maar als je langer dan 1 uur onafgebroken aan een intensief tempo loopt of fietst, dan heb je tot 14 dagen erna een verhoogd risico op een virale infectie. Dus: zo lang corona in het land is, sport niet te lang te intensief.

 

                                                 SAMENVATTING

 • stippel je route zo uit dat je in geval van nood in 1 uur thuis kunt geraken
 • nooit langer dan 1 uur stevig doorlopen of -fietsen
 • gebruik altijd je persoonlijke sportmateriaal (drinkbus, fiets, handdoek…)
 • sport alleen, samen met huisgenoten of met een vriend
 • hou minstens anderhalve meter afstand
 • vermijd plekken waar veel andere sporters/recreanten kunnen zijn
 • rij niet samen met de auto naar een plaats om te sporten

 

Dit advies werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de medische experten van Gezond Sporten Vlaanderen en de vereniging van Sport- en Keuringsartsen.

Extra informatie:

Marc Geenen - communicatie@gezondsportenvlaanderen.be -  0468 23 04 22

 

SPORTEN IN TIJDEN VAN CORONA – PART FOUR

Update van 26 maart 2020 door SKA en Gezond Sporten Vlaanderen

 

Kom af en toe uit uw kot!

WIE NIET ZIEK IS, MAG NOG IN DE OPEN LUCHT BEWEGEN EN SPORTEN

De kreet die ongetwijfeld het jaaroverzicht van 2020 zal domineren is kort en krachtig, maar slaat op mensen die ziek zijn. Als je niet hoest, niet abnormaal vermoeid bent en ook niet kortademig, dan hoeft je niet constant in je kot te blijven en mag je gaan wandelen, joggen of fietsen. Veel mensen vragen zich af hoe ver ze van huis mogen gaan. Ook de politie vraagt duidelijkheid. De Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten Vlaanderen (GSV) creëren die duidelijkheid met het advies je route zo uit te stippelen dat je in een uur weer thuis kunt raken.

 

Je hoeft niet binnen een bepaalde straal van je woning te blijven…

Het belangrijkste principe is dat we zoveel mogelijk thuisblijven, maar lichaamsbeweging is een toegelaten uitzondering. Onze minister van sport raadt het zelfs aan. Ga je wandelen, joggen of fietsen, dan hoef je niet binnen een maximumafstand van je woonst te blijven. De overheid gebiedt “in de nabijheid van de eigen woonst” te sporten, maar plakt daar voorlopig geen cijfer op. Trouwens, wat is ‘nabijheid’? Voor een doorsnee wandelaar duurt tien kilometer langer dan vijftig kilometer voor een getraind wielertoerist.

… maar zorg dat je, als het moet, altijd in een uur thuis kunt geraken.

Wie het gewend is flinke wandelingen, looptochten of fietsritten te maken, kan er nog altijd enkele uren of zelfs een dagje op uit trekken en toch nooit ver van huis zijn. Het advies luidt: loop of fiets altijd in een lus vanaf je woonst. Het kan ook rónd je woonst, in een hartvormige route zeg maar. Plan je tocht zo dat je bij een probleem altijd in een uur thuis kunt raken. In geval van bv. materiaalpech of een valpartij is de kans dat je de situatie alleen of met de hulp van huisgenoten kunt oplossen groter naarmate je dichter bij huis bent. Je hoeft dan geen beroep te doen op derden of hulpdiensten, raakt niet geblokkeerd en veroorzaakt ook geen extra besmettingsrisico. In eigen streek ken je de weg en de verkeerssituaties ook beter en kun je altijd een korte route naar huis nemen.

Laat ons dit met z’n allen respecteren en het risico verkleinen dat de overheid een maximumafstand moet opleggen. De lusmethode geeft wielrenners de kans nog een flinke tocht te maken zonder “het land te doorkruisen”. Die lus hoeft niet eens lang te zijn; vier toertjes van bv. 20 kilometer zijn veiliger dan één van 80.

 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn duidelijk:

 • sport alleen, samen met huisgenoten of met een vriend
 • sport rustig (in het rood gaan, is slecht voor je afweer)
 • gebruik je eigen sportmateriaal
 • hou minstens anderhalve meter afstand
 • rij dus niet samen met de auto naar een plaats om te sporten. Als iemand hoest, kunnen alle anderen besmet raken. We willen ook geen drukte op parkings bij recreatiegebieden.

Als je deze adviezen volgt, dan ben je gezond bezig en draag je niet bij tot de verspreiding van het virus.

 

Komen de muren op je af: strek de beentjes en lucht je bovenkamer!

We zitten nog weken en mogelijk maanden met onszelf of huisgenoten “opgescheept”. Dat is nu al beklemmend voor sommigen. Bingewatchen, marathonlezen, gezelschapsspelletjes spelen of foto’s klasseren blíjft niet leuk. Op een gegeven moment komen de muren op je af en gaan we ruzie maken over wie buiten mag om boodschappen te doen. Huishoudens waar alles nog snor zit, kunnen moeite krijgen de harmonie te bewaren. En daar waar vóór corona al problemen waren, dreigen extra conflicten, huiselijk geweld en verergering van depressies en andere mentale klachten. De wekelijkse enquêtes van de UAntwerpen lijken dat te bevestigen: ruim 40 procent van de deelnemers voelt zich neerslachtiger sinds de coronacrisis.

Laten we het samen leefbaar houden. Het is lente. Ga op je balkon of koer, of in je tuin als je die hebt. Oefen daar. En trek er geregeld op uit om niet alleen je beentjes te strekken, maar ook je bovenkamer grondig te luchten. Doe dat volgens de richtlijnen van de overheid en binnen bereik van je woning, zo vaak als je er behoefte aan hebt.

 

Dit advies werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de medische experten van Gezond Sporten Vlaanderen en de vereniging van Sport- en Keuringsartsen.

Extra informatie:

Marc Geenen - communicatie@gezondsportenvlaanderen.be -  0468 23 04 22

 

Sporten in tijden van corona – part three

ADVIES VAN GEZOND SPORTEN VLAANDEREN EN DE VERENIGING VAN SPORT- EN KEURINGSARTSEN (SKA)

 

UPDATE GELDIG VANAF 19 MAART 2020

Tot nader bericht mogen inwoners van België enkel nog buitenshuis komen voor strikt noodzakelijke verplaatsingen. Eén daarvan is: je woonst verlaten voor lichaamsbeweging. Dat is gezond en dat mag – sterker nog, de overheid beveelt het aan. 

Mensen mogen zich buiten hun eigen woonst begeven om te wandelen, te fietsen of een andere sportieve activiteit te doen op een nog toegankelijke plek in de open lucht (sportclubs en sportcentra zijn gesloten en ook veel openbare sportinfrastructuur is niet meer beschikbaar).

De sportartsen en Gezond Sporten Vlaanderen geven alle gezonde profs, competitiesporters en hobbysporters, maar ook symptoomvrije burgers die te weinig bewegen de raad om hun conditie te verzorgen door dagelijks of om de andere dag aangepaste lichaamsbeweging te nemen.

Zwicht niet voor het gemak van een zittend leven. Veel mensen die normaal niet sporten, krijgen in hun dagelijks leven nog een beetje beweging door alle verplaatsingen die ze doen. Dat valt nu grotendeels weg. We weten niet hoelang we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, dus verzorg je lichamelijke conditie! 

Ook voor je geestelijk welzijn is het zeer belangrijk dat je beweegt. Het zijn eentonige, onzekere tijden. Je moet hobby’s (zoals sporten) aanpassen of laten vallen, kunt niet uitgaan, mag geen vrienden opzoeken en je leeft op de huid van je huisgenoten … Dat kan verveling, irritatie en extra stress meebrengen. 

Het is nu belangrijker dan ooit dat ook je bovenkamer regelmatig gelucht wordt. Van sporten en lichaamsbeweging is bewezen dat ze een nuttig middel zijn om stress, lusteloosheid, donkere gedachten en depressieve gevoelens tegen te gaan.

 

In je eentje of samen?

De overheid legt twee voorwaarden op: 

 1. Je mag in je eentje sporten of in het gezelschap van huisgenoten, of samen met één vriend of vriendin. 

 2. Als je samen sport, moet je 1,5 meter afstand bewaren (social distancing).

Onder deze voorwaarden mag je:

 • zo vaak en zo lang buiten komen als je wil om te sporten of te bewegen 

 • met één of meer huisgenoten samen sporten of bewegen. Het leek even alsof je met maximaal twee huisgenoten (gezinsleden) buitenshuis zou mogen wandelen of sporten, maar dat klopt niet. Het mag met al je huisgenoten, en zelfs nog met één vriend(in) erbij. Dat laatste is vooral aangenaam voor alleenstaanden. Andere mensen raden we aan om enkel met huisgenoten te sporten. 

 • bij voorkeur in je eigen buurt lichaamsbeweging nemen. Het is niet duidelijk of je van de overheid met de auto naar een park of bos mag rijden om daar te gaan wandelen. Politici interpreteren dit soms verschillend. SKA en Gezond Sporten Vlaanderen raden af om samen de auto of het openbaar vervoer te nemen om te gaan wandelen of sporten, tenzij je ook tijdens het vervoer 1,5 meter afstand kunt bewaren. Je kunt ook eerst fietsen en daarna wandelen.

Wat als je buiten andere mensen tegenkomt?

Kom je buitenshuis andere mensen tegen, blijf dan niet staan voor een praatje. Samenscholingen vanaf drie personen zijn verboden. Groet, loop door en bewaar bij het kruisen of inhalen minstens anderhalve meter afstand. 

 

Thuis sporten en bewegen

“Thuis” betekent niet alleen binnen, maar ook in je eigen tuin, onder je carport of op je koer, dakterras of balkon. 

Als het kan, sport dan ook thuis in de open lucht. Dat is veiliger en aangenamer. 

(Let op: gemeenschappelijke tuinen of pleinen waar ook mensen van andere huishoudens kunnen komen, horen níet bij jouw woonst. Kinderen van verschillende gezinnen bijvoorbeeld mogen daar niet samen spelen.)

 

Welke oefening je ook doet: 

 • oefen regelmatig maar matig

 • bouw je inspanningen langzaam op

 • stop als je ergens pijn krijgt; gaat de pijn niet weg of komt ze terug, bel dan je huis- of sportarts

 

ER ZIJN VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM THUIS TE SPORTEN:

 • Oefeningen zonder apparatuur

  • corestability-oefeningen

  • yoga

  • pilates

  • fitnessoefeningen op muziek (aerobics, zumba…)

  • touwtjespringen

  • trappenlopen

  • step-ups

  • andere work-outs met matige intensiteit

 

Heb je hier geen ervaring mee, googel de oefening of vraag raad. Gebruik eventueel instructiefilmpjes (dvd, YouTube…) of andere vormen van begeleiding via internet. 

 • Oefeningen met trainingstoestellen: heb je een hometrainer (fietsergometer), loopband, crosstrainer, roeimachine of een ander trainingstoestel, dan kun je ook daar gebruik van maken.

 • Oefeningen met gewichten of fitnesstoestellen waarbij gewichten worden gebruikt: krachttraining kan nuttig zijn, maar wees voorzichtig met losse gewichten en gewichten in fitnesstoestellen, zeker als je ze lang niet hebt gebruikt. Verkeerd gebruik, zoals te zware gewichten tillen of onvolledige bewegingen maken, leidt al gauw tot blessures. Weet je niet zeker hoe je veilig met gewichten traint, doe dat dan niet. 

Oefeningen met je eigen lichaamsgewicht, waarbij je hoogstens een matje of simpel materiaal als een bal of elastiek gebruikt, zijn veiliger dan oefeningen met gewichten.

 

Spaar je afweersysteem

Matig sporten is goed voor de immuniteit, maar als je lang en hard sport, dan komt je afweer juist onder druk te staan en ben je tot twee weken erna vatbaarder voor infecties. Hevig of langdurig sporten, en zeker de combinatie van beide, is slechter voor je immuniteit dan helemaal niet sporten. Dat wil je niet hebben in tijden van een pandemie. 

Sport een half uur of maximaal een uur per keer en zoek je grenzen niet op. Ga nooit door tot je helemaal verzuurt, uitgeput bent of buiten adem raakt.

High-intensity Interval Training (HIIT), waarbij je korte, zeer hevige inspanningen afwisselt met minder intensieve inspanningen, kunnen voor mensen met een gezond hart een nuttige methode zijn om in weinig tijd toch een complete work-out te doen, maar voorlopig raden we deze trainingsvorm af vanwege de mogelijk nadelige invloed op de immuniteit en omdat veel mensen niet weten of hun hart gezond is.

Intensieve duursporters 

Langeafstandslopers en andere (extreme) duursporters geven we de raad om duurinspanningen te vervangen door matige intervaltrainingen. Ga je toch lange afstanden hardlopen, respecteer dan de 60/60/60-regel: 

 • minder dan 60 mijl (96 km) per week

 • met minder dan 60% van je VO2-max (of 75% van je maximale hartslag) 

 • hooguit 60 minuten aan één stuk

 

 

SAMENVATTING VAN ALLE GELDENDE RICHTLIJNEN: 

 • Sport niet als je niest of hoest, of als je keelpijn, neusloop of koorts hebt. Blijf dan thuis, isoleer jezelf maximaal en bel je huisarts als het erger wordt. 

 • Na koorts niet meteen sporten. Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts begin je pas op dag 7 weer te sporten.

 • Beweeg regelmatig (dagelijks een half uurtje of om de dag een uur)

 • maar altijd matig: zoek de grenzen van je kracht of uithouding niet op.

 • Oefen als het kan in de open lucht (tuin, koer, balkon, buitenshuis…)

 • maar binnen bewegen is beter dan niet bewegen.

 • Het veiligste is individueel sporten.

 • Sport je samen met huisgenoten, hou 1,5 meter afstand.

 • Raak niemand aan: geen high fives, groepsselfies, hugs etc.

 • Ook voor en na: geen gezamenlijk vervoer naar de sport, apart omkleden en samen douchen …

 • Gebruik je  eigen materiaal: drinkbus, handdoek, racket, bal, fiets … 

 • Vergeet de basisregels voor hygiëne niet: 

  • handen vaak wassen met water en zeep

  • handen het liefst drogen met doekjes voor eenmalig gebruik 

  • de elleboogplooi of een tissue gebruiken om te niezen of te hoesten 

  • snuiten in een papieren zakdoekje

  • gebruikte doekjes wegwerpen in een afsluitbare bak

  • je ogen, neusgaten, lippen en mond zo weinig mogelijk aanraken

  • geen handen of  zoenen geven

  • knuffel alleen met huisgenoten of je partner en hou het kort

 

Extra informatie: Marc Geenen, communicatiemanager SKA/GSV

communicatie@gezondsportenvlaanderen.be +32 (0)468 23 04 22

 

CORONA: SPORTEN EN BEWEGEN IN JE EENTJE

UPDATE - SITUATIE VANAF 16 MAART 2020

De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) en het expertisecentrum Gezond Sporten Vlaanderen (GSV) vragen dat alle sportorganisaties en burgers de bepalingen van het nationale rampenplan en de Vlaamse overheid op het gebied van sport respecteren. 

Ook voor sporters verandert de situatie met de dag. Check deze website regelmatig als je wil sporten of bewegen. 

Momenteel gelden de volgende richtlijnen:

Alle sportactiviteiten in groep zijn verboden. Sportclubs, sportcentra of sportfederaties mochten al langer niets meer organiseren, maar dat geldt nu dus ook voor burgers die op eigen initiatief samen willen sporten. De Vlaamse overheid vraagt sporters niet meer samen te gaan lopen of fietsen, en ook geen enkele andere sportieve activiteit in groep meer te doen.

Wat mensen nog wél kunnen doen, als ze geen symptomen van covid-19 hebben, is in hun eentje sporten, thuis of buiten. Hebben ze symptomen (hoesten, niezen, neusloop of koorts), dan mogen ze niet sporten, moeten ze binnen uitzieken en moeten ze contact met huisgenoten vermijden. 

BUITEN (OPENBARE PLAATSEN)

Buiten kun je individueel sporten: sportief wandelen, joggen, fietsen, skaten, paardrijden, fitnessen… In principe kan alles, zo lang je het maar in je eentje doet. Voor die activiteiten kun je de openbare weg gebruiken of de sportinfrastructuur die nog publiek toegankelijk is, zoals de paden in bossen en parken, Finse pistes, open atletiekpistes, fit-o-meters, publieke fitnesstoestellen, skatebanen etc. 

 

Uitzondering voor mensen onder hetzelfde dak

Een uitzondering hierop geldt voor gezinnen en andere groepjes mensen die onder hetzelfde dak wonen en een woonkamer, keuken, badkamer of slaapkamer delen. Die mensen kunnen wat SKA en GSV betreft nog wel samen buiten sporten als niemand van hen ziektesymptomen heeft. Zo lang mensen nog buiten mogen komen, is het zinloos om huisgenoten die dicht op elkaars huid leven, te verbieden samen te gaan lopen, fietsen of een andere buitenactiviteit te doen. Ouders moeten desgewenst ook hun jonge kinderen kunnen begeleiden. Kinderen moeten hun energie kwijt kunnen, ook als ze geen tuin hebben en de binnenspeeltuinen gesloten zijn. We moeten vermijden dat (jonge) kinderen in hun eentje zouden gaan fietsen en bij gebrek aan begeleiding bijvoorbeeld in een ongeval zouden worden betrokken.

 

BINNEN OF IN JE TUIN

Als je door slecht weer of om een andere reden thuis moet blijven, dan kun je in conditie blijven met oefeningen zonder apparatuur: yoga, corestability-oefeningen, touwtjespringen, stepping of andere work-outs, eventueel met ondersteuning van een video, YouTube of andere internetformules.

Oefeningen met je eigen lichaamsgewicht, waarbij je enkel een matje of heel simpel materiaal zoals een bal of een elastiek gebruikt, zijn veiliger dan oefeningen met andere gewichten. 

Heb je een trainingsapparaat, zoals een hometrainer (fietsergometer), loopband, crosstrainer of roeimachine, dan kun je daar gebruik van maken. Bouw je oefeningen altijd langzaam op, zeker als je het apparaat lang niet meer hebt gebruikt. 

Wees extra voorzichtig met toestellen of materiaal op basis van gewichten. Weet je niet zeker hoe je die veilig gebruikt, gebruik ze dan niet.

Mag je nog met je familie of vrienden samen gaan wandelen of fietsen?

Het is onze inschatting dat samen buiten komen, al wandelend of rustig fietsend (op een gewone fiets), niet als sporten wordt beschouwd en voorlopig nog steeds mogelijk is. De kans zit er echter in dat dat er de volgende dagen, net als in Italië of Spanje, een algemene richtlijn komt om de woonst alleen te verlaten voor voedsel of medicijnen, om te gaan werken of in noodgevallen. In dat geval kunnen mensen alleen nog thuis sporten of bewegen, binnen in de woonst of buiten in een private tuin of op een private koer, en alleen met huisgenoten. 

 

Voor extra informatie en interviews:

Dr. Tom Teulingkx, voorzitter SKA, 0478 93 88 83

Dr. Frank Pauwels, voorzitter Gezond Sporten Vlaanderen, 0473 24 49 51

Marc Geenen, woordvoerder SKA en Gezond Sporten Vlaanderen

communicatie@gezondsportenvlaanderen.be  0468 23 04 22

 

 

SPORTEN EN BEWEGEN: WAT KAN NOG WÉL?

13 MAART 2020 - De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) en het expertisecentrum Gezond Sporten Vlaanderen sluiten zich aan bij de adviezen van wetenschappers en de overheid in het kader van het nationale rampenplan. Wel vragen beide verenigingen dat publieke sport- en recreatie-infrastructuur in de open lucht toegankelijk blijven en dat clubtrainingen voor profs en competitiesporters die nu geschrapt werden, onder strikte voorwaarden toch zouden worden toegestaan. En voor wie een zittend bestaan lijdt, luidt het rampenplan een geschikte periode in om te beginnen met een bewegingsplan!

 

Wat is voorlopig niet meer mogelijk?

De mogelijkheden om te sporten worden met het nationale rampenplan ingeperkt. Alle sportevenementen gepland door sportfederaties, -clubs of -diensten zijn afgelast. Sporthallen gaan dicht. Fitness-, tennis- en andere sportcentra blijven gesloten. Competitie- en indoorsportactiviteiten zijn vrijwel onmogelijk.

SKA en GSV vragen alle sporters om geen achterpoortjes te gaan zoeken of “creatieve oplossingen” te bedenken die indruisen tegen het doel van het rampenplan: concentraties van burgers en contacten tussen besmette en gezonde mensen maximaal beperken om de epidemie te vertragen en intensivecare-afdelingen niet te overbelasten.

De hele sportsector, competitief en recreatief, in clubverband of daarbuiten, moet de bepalingen van het rampenplan respecteren. Zo beoefenen mensen voorlopig beter geen judo of andere vechtsporten meer, maar ook geen voetbal of andere teamsporten waarbij lichamelijk contact onvermijdelijk is. Ze kunnen dat sowieso niet meer doen in club- of competitieverband, maar mogen dergelijke sportactiviteiten ook niet zelf organiseren.

 

Wat is nog wel mogelijk en op welke voorwaarden?

SKA en GSV adviseren dat mensen op eigen initiatief (buiten federatie- of clubverband):

 • in hun eentje bewegen of sporten
 • met elkaar afspreken om samen te sporten, maar alleen onder strikte voorwaarden:
  • in groepjes van maximaal tien personen
  • thuis omkleden
  • geen collectief vervoer naar de sportlocatie
  • voor, tijdens en na het sporten afstand houden (minstens 1 meter)
  • thuis douchen
  • niemand mag symptomen hebben die op Covid-19 kunnen wijzen: neusloop, niezen, hoesten of koorts
  • geen indoorsportactiviteiten in groep (in de praktijk zou dat ook onmogelijk zijn doordat sportcentra dicht blijven)

 

MOGELIJKE SPORTACTIVITEITEN

 • Buiten wandelen of joggen kan perfect. Je kunt dat in je eentje doen of in het gezelschap van familie, vrienden of kennissen, onder de hierboven gestelde voorwaarden. Die lijken ingewikkeld, maar het komt er op neer dat je geen gezamenlijk vervoer of kleedkamer gebruikt  en onderling wat afstand houdt. Een kwestie van gezond verstand.
 • Hetzelfde geldt voor andere buitensportactiviteiten zonder lichamelijk contact, zoals fietsen (weg, cross, MTB, BMX), frisbeeën, fit-o-meteren, paardrijden, rotsklimmen, tennissen…
 • Thuis sporten of bewegen:
  • Bij slecht weer of als je om een andere reden thuis moet blijven, dan kun je gebruik maken van persoonlijk trainingsmateriaal (fietsergometer, loopband, crosstrainer, roeimaichine, eigen fitnesstoestel…)
  • Ook zonder toestel kun je thuis in conditie blijven met yoga, corestability- of andere oefeningen.

 

OPENBARE SPORTINFRASTRUCTUUR IN DE OPEN LUCHT

Het kan niet de bedoeling zijn dat we een nieuw gezondheidsprobleem trachten op te lossen door een bestaand en ernstig gezondheidsprobleem, gebrek aan beweging, nog erger te maken. Mensen moeten genoeg mogelijkheden blijven hebben en voldoende prikkels krijgen om te bewegen en te sporten.

 

Daarom vragen SKA en GSV de respectieve overheden dat vrij toegankelijke sport- en recreatie-infrastructuur in de open lucht, zoals wandel- en joggingpaden in bossen en parken, Finse pistes, open atletiekpistes, petanquebanen, fit-o-meters en publieke fitnesstoestellen, skatebanen, open tennisvelden etc. toegankelijk blijven.

 

PROFS EN COMPETITIESPORTERS

Zo goed als alle wedstrijden en andere sportevenementen zijn nu afgelast, maar vroeg of laat gaat het licht weer op groen. Het is van belang dat profs en competitiesporters hun conditie tijdens de sperperiode op peil kunnen houden, anders krijgen ze bij de hervatting van de competities problemen met hun prestatieniveau en hun gezondheid.

Uiteraard kunnen ook profs en competitiesporters nog op eigen houtje trainen als ze gezond zijn. Ze zullen allicht ook buiten club- of federatieverband met elkaar afspreken om te trainen. SKA en GSV vragen dat ook zij zich dan aan de hierboven beschreven adviezen houden. Beoefenaars van contact- en ploegsporten kunnen hun conditie op peil houden door te lopen of te fietsen, en hun techniek kunnen ze in veel gevallen onderhouden met individuele oefeningen.

Toch stellen zich momenteel specifieke problemen, onder meer voor wielrenners. Als zij nu vaker alleen gaan trainen of in groepjes zonder de gebruikelijke ondersteuning van begeleiders (volgwagen met EHBO-materiaal, zoals een AED), dan stellen ze zich extra bloot aan de gevaren van de openbare weg en andere risico’s. Mogelijk kampen profs en competitiesporters uit nog andere disciplines met soortgelijke, onbedoelde problemen.

 

Daarom verzoeken SKA en GSV de overheid om na te gaan of clubtrainingen onder strikte voorwaarden toch mogelijk blijven. Dat is geen poging om het rampenplan te omzeilen, maar een pragmatisch en vooruitziend voorstel om sporters van hoog niveau in staat te stellen de sperperiode en straks de hervatting van de competities zonder kleerscheuren door te komen.

 

VOOR NIET-SPORTERS: BEGIN ER NU MEE!

Het rampenplan betekent niet dat mensen tijdens de sperperiode binnen moeten blijven zitten, en niet meer zouden mogen bewegen of sporten. Integendeel. Nu cafés, dancings, concertzalen, theaters, bioskopen en sportstadions dichtgaan, zijn er afgezien van lezen en bingewatchen ook minder gelegenheden en verleidingen om vrije tijd zittend door te brengen. Kortom, voor mensen die te weinig bewegen, breekt een ideale periode aan om ermee te beginnen! Op de website www.gezondsporten.be vind je veel informatie, waaronder de tien basisregels voor beginnende sporters

Een link naar een schema om thuis te oefenen zonder duur materiaal, en ook voor mensen die nooit hebben gesport, vind je hier

 

KOORTS? NEEM EXTRA RUST!

SKA en GSV benadrukken nogmaals dat sporters die koorts hebben niet mogen sporten, en dat ze na het verdwijnen van de koorts niet direct opnieuw mogen beginnen te sporten. Ze moeten nog evenveel dagen rusten als het aantal dagen dat ze koorts hadden. Dat heeft te maken met het risico op complicaties, zoals hartproblemen. Dus wie drie dagen koorts heeft gehad en daarna geneest, mag pas op de zevende dag (na drie dagen ziek zijn en drie dagen rusten) de draad van de sport weer opnemen.

 

De informatie en adviezen in dit persbericht werden gevalideerd door sportartsen en experten van SKA en Gezond Sporten Vlaanderen, en opgesteld na consultatie met prof. dr. Marc Van Ranst, lid van de Risk Assessment Group (RAG) en het Wetenschappelijk Comité Coronavirus.

 

Voor extra informatie en interviews:

Dr. Tom Teulingkx, voorzitter SKA, 0478 93 88 83

Dr. Frank Pauwels, voorzitter Gezond Sporten Vlaanderen, 0473 24 49 51

Marc Geenen, woordvoerder SKA en Gezond Sporten Vlaanderen

communicatie@gezondsportenvlaanderen.be  0468 23 04 22


Contacteer ons Privacy Cookies Gebruiksvoorwaarden