Lights

Het registreren van letsels

Het GES-Decreet draagt de Vlaamse sportfederaties op om aan letselregistratie te doen. Het bijhouden van het aantal en de soorten letsels en de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan, zal de sportmedische commissie meer inzicht geven over de risico's die de sport met zich meebrengt en de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen. Het is daarbij belangrijk dat de juiste data worden verzameld zodat een analyse mogelijk wordt. Ook zal het aangifteformulier de juiste vragen moeten bevatten, opdat de registratie eenvoudig en gestructureerd kan verlopen.

Gezond Sporten Vlaanderen heeft een letselregistratiedocument ontwikkeld dat door de sportfederaties kan gebruikt worden. 

 

Om het letselregistratiedocument goed te kunnen gebruiken en volledig te kunnen invullen, zal onderstaand "medisch luik" moeten ingevoegd worden op het ongevalsaangifteformulier.


Contacteer ons Privacy Cookies Gebruiksvoorwaarden